Kategori
Sya'ir

Hinanya Dunia

Syair: Hinanya Dunia
Diterjemahkan oleh ust. Fadlan Fahamsyah, Lc. M.H.I.
Majalah adz Dzakhiirah al Islamiyyah Edisi 74