Kategori
Informasi

Panduan dan Revisi Pertautan (Link) Majalah Islami Adz-Dzakhirah

Assalamu’alaikum warohmtullohi wabarokatuh.

Pertautan MajalahIslami.com

PERHATIAN: Harap membuat link (pertautan) yang benar ke domain baru majalah Islami ini yaitu MajalahIslami.com

<a href='https://www.majalahislami.com' target='_blank'>Majalah Islami, Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah</a>

Anda bisa melakukan copy-paste kode berikut di bawah, jika hendak me-link ke situs Adz-Dzakhirah (properti pertautan: open in a new window).

<a href='https://www.majalahislami.com' target='_blank'>Majalah Islami, Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah</a>

Berkenaan dengan pindahnya domain Majalah Islami, Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah dari semula adalah dzakhirah [dot]co[dot]cc menjadi majalah islami [dot] com, maka koreksi pertautan dari halaman-halaman situs yang semula memuat link ke situs lama (domain lama) diharapkan agar dapat mengganti linknya ke situs baru ini.

Contoh implementasi dari kode di atas, misalnya seperti berikut.
Contoh pertama:

Diambil dari sumber: Majalah Islami, Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah

Kodenya:

Diambil dari sumber: <a href='https://www.majalahislami.com' target='_blank'>Majalah Islami, Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah

atau

Contoh tampilan:

Sumber: Majalah Islami Adz-Dzakhirah (majalahislami.com)

Kodenya:

Sumber: <a href='https://www.majalahislami.com' target='_blank'>Majalah Islami Adz-Dzakhirah (majalahislami.com)</a>

Jadi, kami memohon untuk merevisi link-link yang terkait ke domain lama, ke domain (situs) baru ini, majalahislami.com denga cara yang telah disebutkan di atas. Hal ini menjadi penting untuk memopulerkan situs ini kepada khalayak dunia dakwah Islam. Waffaqonalloh, semoga Alloh memberikan taufik kepada kita, Amin.

Alhamdulillah Situs Majalah Islami Sudah Normal Kembali

Setelah mempublikasikan tulisan Mohon Maaf, Situs Majalah Islami Adz-Dzakhiirah Sedang dalam Perbaikan, di mana hal tersebut berkaitan dengan pemindahan data ke server hosting baru karena satu dan lain hal. Alhamdulillah setelah sekian lama, proses migrasi dinyatakan selesai. Mohon bantuannya baik teknis, saran, maupun doa agar dakwah majalah Adz-Dzakhirah dapat konsisten dan istiqomah di jalan yang benar, Amin.

Kategori
Aqidah Nasehat

Buahnya Ilmu dan Amal

Buahnya Ilmu dan Amal [1]

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, kami memuji, memohon pertolongan, memohon ampunan dan bertaubat hanya kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan yang ada pada diri kami dan dari kejelekan amal-amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk maka tiada kesesatan baginya, dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan maka tiada petunjuk baginya. Saya bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, sholawat dan salam tercurahkan baginya, para keluarga, dan para sahabat beliau.

Bukanlah satu hal yang tersembunyi bahwa ilmu merupakan satu hal yang mempunyai kedudukan amat penting dalam agama kita yang lurus ini, dan ilmu kedudukannya sangat agung, ilmu merupakan pondasi yang mana suatu bangunan itu dibangun di atasnya, dan tidaklah mungkin syariat itu tegak, dan juga tidaklah penyembahan kepada Allah itu dapat ditunaikan -yang mana hal itu merupakan sebab utama diciptakannya hamba- kecuali dengan ilmu.

Ilmu merupakan pondasi yang harus ada, dan ilmu sangatlah didahulukan, sebagaimana yang telah Allah –subhanahu wa ta’ala- firmankan:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

“Maka ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan.” (Muhammad: 19)

Allah –azza wa jalla- memulainya ayat ini dengan ilmu (fa’lam)

Salah satu dari doa nabi kita Muhammad –shollallahu alaihi wa sallam- yang dilakukan setiap pagi hari setelah sholat subuh, sebagaimana yang ada dalam “Musnad Imam Ahmad” dan “Sunan Ibnu Majah” dan selain keduanya, dari hadis Ummu Salamah –radhiallohu anha- berkata: “Dahulu Rasulullah –shollallahu alaihi wa sallam- berkata setiap selesai sholat subuh setelah salam:

اللهم إني أسألك علما نافعا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

“Ya Allah sesungguhnya saya memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima”, dalam riwayat yang lain “amal perbuatan yang sholeh”.

Rasulullah –shollallahu alaihi wa sallam- dalam doanya setiap hari mendahulukan ilmu yang bermanfaat atas rizki yang baik dan amal yang diterima, hal tersebut disebabkan karena seorang hamba tidaklah dapat membedakan antara rizki yang baik dan yang jelek, antara amal yang sholeh dan yang tholeh kecuali dengan ilmu yang bermanfaat (al-Ilmu an-Nafi’).

Kategori
Sya'ir

Jalan Keselamatan

Barang siapa yang berharap selamat
Tak ada jalan selain mengikuti Muhammad
Itulah jalan yang lurus, sedang yang lain adalah
jalan sesat, menyimpang dan kebinasaan
Ikutilah kitab Allah dan sunnah yang shahih
Bila engkau mengikutinya, maka itulah petunjuk
Jauhi pertanyaan dengan mengapa dan bagaimana
Itu adalah pintu yang membutakan orang yang berilmu
Agama ialah sabda Rasul n dan para sahabatnya
dan dititi generasi Tabi’in dan para pengikutnya
مَنْ كَانَ يَرْغَبُ فِـي النَّجَاةِ فَـمَا لَـهُ
غَيْرُ اتِّبَاعِ الْمُصْطَـفَى فِيْـمَا أَتَـى
ذَاكَ سَـبِيْلُ الْمُسْتَـقِيْـمُ وَغَـيْرُهُ
سُبُلُ الضَّلاَلَـةِ وَالْغِوَايَـةِ وَالرَّدَى
فَاتْبَعْ كِتَابَ اللَّـهِ وَالسُّـنَنَ الَّتِـيْ
صَحَّتْ فَذَاكَ إِنِ اتَّبَعْتَ هُوَ الْهُدَى
وَدَعِ السُّـؤَالَ بِلِمَ وَكَيْـفَ فَإِنَّـهُ
بَابٌ يَجُرُّ ذَوِيْ الْبَصِيْرةِ لِلْعَـمَـى
الدِّيْنُ مَا قَالَ الرَّسُـوْلُ وَصَحْـبُـهُ
وَالتَّابِعُـوْنَ وَمَنْ مَنَاهِجَهُمْ قَــفَا

[Siyar A’lam an-Nubala’, jilid 23, hlm. 314, Muassasah ar-Risalah, cet. 7, Bairut, Libanon, tahqiq Dr. Basysyar Awwad Ma’ruf dan Dr. Muhyi Hilal as-Sarhan, Ma’a Syaikhinaa Naashir as-Sunnah wa ad-Diin, Muhammad Nashiruddin al-Albani, karya Syaikh Ali Hasan al-Halabi, hlm. 30]

Dari: Majalah Islami, Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah, Edisi 62, halaman 80

Kategori
Manhaj

Hak al-Qur’an al-Karim yang Harus Diperhatikan Umat Islam

Islam adalah agama yang indah, sempurna dan paripurna, menjelas-kan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya, serta memberikan segala yang punya hak akan haknya. Berikut ini adalah sebagaian dari perhatian Islam akan permasalahan hak, yang telah di sampaikan oleh Syaikh Abu Islam Sholeh Toha dalam bukunya Tabshirotul Anam Bil Huquq Fil Islam dan kami suguhkan intisarinya kapada pembaca sekalian dengan sedikit penambahan, mudah-mudahan  bermanfaat.

Al-Qur`an al-Karim adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi shollallohu ‘alaihi wasallam melalui Jibril ‘alaihissalam. Al-Qur`an adalah tali Allah yang kuat, cahaya yang jelas, serta jalan yang lurus, Barangsiapa yang berpegang teguh dengannya, maka akan selamat. Di dalamnya terdapat berita tentang apa-apa yang terjadi sebelum dan sesudah kita, pemberi keputusan kepada kita. Barangsiapa yang meninggalkannya karena kesombongan maka Allah akan membinasakannya dan barangsiapa yang mencari petunjuk kepada selainnya maka Allah akan menyesatkannya. Dan sungguh Allah telah menjamin bagi siapa yang mengamalkan, bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat.