Category Archives: Informasi

Ahlul Bait dalam Pandangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah

AHLU BAIT DALAM PANDANGAN AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH

 oleh : Ust. Abu Abdillah Fadlan Fahamsyah, Lc. M.H.I

(Dosen STAI Ali bin Abi Thalib Suarabaya)


Segala puji hanya milik Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dari-Nya, memohon ampunan kepada-Nya, dan kita bertaubat kepada-Nya. Kita pun berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa, dan dari kejelekan-kejelekan perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya.

Semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada nabi kita Muhammad shallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya sampai yaumil qiyamah. Amma ba’du.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِى أَهْلِ بَيْتِى

“Aku ingatkan kalian kepada Allah akan hak-hak ahli baitku (keluargaku).” (HR. Muslim no. 6378)

Bertolak dari hadits inilah, kami goreskan pena ini untuk mengenal lebih jauh siapakah ahli bait nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam? Agar dengannya kita bisa lebih mencintai mereka, menyelami kehidupan mereka dan meneladani budi pekerti mereka.

A.      SIAPAKAH AHLU BAIT NABI shallallahu ‘alaihi wa sallam?

Yang dimaksud ahli bait dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah semua kerabat nabi yang diharamkan atas mereka untuk menerima sedekah, mereka adalah para istri nabi dan anak cucu beliau, dan setiap muslim dan muslimah yang berasal dari nasab keturunan bani Hasyim dan bani Muththalib.

Syaikh Abdul Muhsin bin Hamd al-Badr hafidzahullah berkata:

القولُ الصَّحِيْحُ فِيْ المُرَادِ بِآلِ بَيْتِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – هُمْ مَنَ تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ، وَهُمْ أزوَاجُهُ وَذُرِّيَّتُهُ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ مِنْ نَسْلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، وَهُمْ بنُوْ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ

“Pendapat yang shahih tentang maksud dari ahli bait nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah mereka (kerabat nabi) yang diharamkan memakan harta sedekah, yaitu para istri nabi dan anak cucu beliau, dan setiap muslim laki-laki maupun wanita dari keturunan Abdul Muththalib, mereka adalah anak keturunan Hasyim bin Abdi Manaf.”[1]

Sebagian para ulama, di antaranya al-Imam asy-Syafi’i rahimahullah menambahkan bani Muththalib[2] (saudaranya Hasyim) ke dalam ahli bait karena bani Hasyim dan bani Muththalib itu satu (tidak terpisahkan baik di kala jahiliyah maupun Islam).[3]

Al-Imam Muslim rahimahullah menulis sebuah bab dalam kitab shahih beliau:

“بَابُ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَلَى آلِهِ وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُوْ الْمُطَّلِبِ دُوْنَ غَيْرِهِمْ”

“Bab: Tentang haramnya zakat untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para keluarganya yaitu Banu Hasyim dan Banu Muththalib, tidak diharamkan selain mereka.”[4]

Dari keterangan di atas bisa diperinci bahwa ahli bait nabi adalah sebagai berikut:

1.     Istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

Adapun nama istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam pendapat yang masyhur adalah sebagai berikut:

1). Khadijah binti Khuwailid

2). Saudah binti Zam’ah

3). Aisyah binti Abu Bakar ash-Siddiq

4). Hafshah binti Umar bin Khaththab

5). Zainab binti Khuzaimah

6). Ummu Salamah Hindun Binti Abi Umayyah

7). Zainab binti Jahsy

8). Juwairiyyah binti al-Harits

9). Shafiyah binti Huyay Bin Akhthab

10). Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan

11). Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyyah[5] radhiyallahu ‘anhunna jami’an

 

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa istri-istri nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam termasuk Ahli bait adalah Firman Allah subhanahu wa ta’ala:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِير

“Dan hendaklah kalian (para isteri nabi) tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.” (QS. al-Ahzab [33]: 33)

 

Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata: “Dan tidak ada keraguan bagi orang yang mentadabburi al-Qur’an, bahwa istri-istri rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam termasuk dalam Firman Allah ta’ala di atas.”[6]

2.     Putra-putri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

Putra-putri Rasulullah shallallahu ‘‘alaihi wa sallam ada tujuh orang, tiga laki-laki dan empat perempuan:

1). Al-Qasim, dari nama inilah nabi dipanggil kunyahnya, sehingga nabi dipanggil dengan sebutan Abul Qasim.

2). Abdullah, beliau diberi julukan at-Thahir dan at-Thayyib.

3). Ibrahim, beliau adalah anak nabi yang paling kecil.

4). Zainab

5). Ruqayyah

6). Ummu Kultsum

7). Fathimah

Semua anak-anak nabi lahir dari rahim Khadijah kecuali Ibrahim, beliau terlahir dari budak nabi Mariyah al-Qibtiyyah semoga Allah meridhai mereka semua.[7]

3.     Cucu-cucu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

Dari putri-putri beliau, rasulullah mempunyai beberapa cucu, yaitu:

1). Umamah (anak Zainab binti rasul dengan suaminya Abil Ash bin Rabi’)

2). Ali (anak Zainab binti Rasulullah dengan suaminya Abil Ash bin Rabi’), meninggal waktu kecil.

3). Abdullah (anak Ruqayyah binti rasulullah dengan suaminya Utsman bin Affan)

4). Hasan (anak Fathimah binti rasulullah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib) dan keturunannya.

5). Husain (anak Fathimah binti rasulullah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib) dan keturunannya.[8]

6). Muhsin (anak Fathimah binti rasulullah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib), meninggal waktu kecil.

7). Ummu Kultsum (anak Fathimah binti rasulullah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib

8). Zainab (anak Fathimah binti rasulullah dengan suaminya Ali bin Abi Thalib)[9] radhiyallahu anhum jami’an

4.       Keturunan bani Hasyim

Keturunan bani Hasyim sangatlah banyak, di antaranya adalah:

 1. Hamzah bin Abdul Muththalib bin Hasyim dan keturunannya, di antaranya tiga orang anaknya yaitu Ya’la, ‘Imarah, dan Umamah
 2. Abbas bin Abdul Muththalib bin Hasyim dan keturunannya, di antaranya Abdullah ibnu Abbas dan Fadhl bin Abbas
 3. Keturunan Harits bin Abdul Muththalib bin Hasyim, seperti Abu Sufyan bin al-Harits dan keturunannya.
 4. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muththalib bin Hasyim, dan keturunannya meskipun selain dari rahim Fathimah seperti Muhammad bin al-Hanafiyah.
 5. Ja’far bin Abi Thalib bin Abdul Muththalib bin Hasyim, dan keturunannya, seperti: Muhammad, Aun dan Abdullah bin Ja’far.
 6. Aqil bin Abi Thalib bin Abdul Muththalib bin Hasyim, dan keturunannya.
 7. Keluarga Abu Lahab bin Abdul Muththalib bin Hasyim yang masuk Islam, seperti anaknya abu Lahab yang bernama: Utbah dan Mut’ib beserta keturunannya.
 8. Shafiyyah bin Abdul Muththalib bin Hasyim. Radhiyallahu ‘anhum jami’an
 9. Dan lain-lain.[10]

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa anak-anak dari paman-paman nabi (keturunan Bani Hasyim) termasuk Ahli Bait, adalah riwayat yang mengatakan bahwa rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkata di hadapan cucu al-Harits bin Abdul Muththalib bin Hasyim dan juga Fadhl bin al-Abbas bin Abdul Muththalib bin Hasyim:

إِنَّ اَلصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ اَلنَّاسِ

“Sesungguhnya sedekah tidak pantas untuk keluarga Muhammad, karena ia adalah kotoran harta manusia.” (HR. Muslim: 1072)

5.       Keturunan bani al-Muththalib.

Semua keturunan al-Muththalib yang masuk Islam adalah ahli bait, di antaranya adalah Ubaidah bin al-Harits bin al-Muththalib,[11] beliau gugur setelah perang Badr semoga Allah meridhai beliau-.

Termasuk juga Imam asy-Syafi’i rahimahullah, karena beliau adalah keturunan bani Muththalib, nama lengkap beliau adalah: Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushay. [12]

Ahlu bait menurut syiah:

Adapun ahli bait menurut syiah, maka mereka berseberangan dengan pendapat Ahlus Sunnah di atas, mereka membatasi bahwa yang dimaksud dengan ahli bait kenabian hanya empat orang, yaitu: Ali, Fathimah, Hasan dan Husain, adapun selain dari empat orang tersebut, maka mereka mengeluarkannya dari ahli bait nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahkan mereka juga mempunyai pendapat ekstrim yaitu mengeluarkan anak-anak Ali sendiri yang bukan dari Fathimah, seperti Muhammad ibnul Hanafiyah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka mengeluarkan tiga anak perempuan nabi selain Fathimah, yaitu Zainab, Ummu Kultsum dan Ruqayyah radhiyallahu ‘anhunna. Begitu juga suami-suami mereka dan anak-anak mereka. Semua tidak mereka anggap sebagai ahlu bait Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.[13]

B.       SIKAP AHLUS SUNNAH TERHADAP AHLU BAIT

Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai ahlu bait dan memuliakan mereka, karena mencintai mereka adalah bagian dari kecintaan terhadap rasululullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata:

“Sesungguhnya Ahlus Sunnah mencintai keluarga nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, menjaga wasiat beliau kepada mereka, sebagaimana yang beliau katakan pada hari Ghadir Khum: ‘Aku ingatkan kalian (agar memuliakan) ahli baitku’, dan rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga berkata kepada pamannya al-Abbas radhiyallahu ‘anhu ketika ia mengeluhkan sikap Quraisy yang meremehkan Bani Hasyim, beliau berkata: ‘Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian (ahli baitku)….’ Ahlus Sunnah juga loyal (setia) kepada istri-istri rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, mereka adalah ibu orang-orang yang beriman dan mereka adalah istri-istri nabi di dunia dan akhirat.”[14]

 Meskipun Ahlus Sunnah mencintai dan memuliakan ahli bait, akan tetapi Ahlus Sunnah tidak melampaui batas dan ghuluw (ekstrim) dalam mencintai mereka, Ahlus Sunnah mencintai ahlu bait selama mereka mengikuti sunnah rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berada di jalan yang lurus, Ahlus Sunnah berlepas diri dari mereka jika menyimpang dari agama, meskipun mereka adalah ahli bait -apalagi yang hanya mengaku-ngaku menjadi ahli bait-, karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ لاَ أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

“Wahai Abbas bin Abdil Muththalib (paman nabi), sedikitpun aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di hadapan Allah, wahai Shafiyyah bibi rasulullah sedikitpun aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di hadapan Allah, wahai Fathimah binti Muhammad mintalah hartaku sesuka hatimu, tapi sedikitpun aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di hadapan Allah.” (HR. Bukhari: 2753)

C.       Sikap Syiah Terhadap Ahli Bait

Adapun sikap Syiah kepada ahlu bait dan imam-imam yang mereka anggap keturunan Ali radhiyallahu ‘anhu, mereka percaya bahwa semuanya terhindar dari dosa (ma’sum), bahkan mereka percaya bahwa imam-imam mereka lebih mulia dari pada para nabi dan rasul ‘alaihimussalam, dan lebih mulia dari para malaikat terdekat ‘alaihimussalam.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan al-Khumaini dalam kitabnya Wilayatul Faqih: “Di antara pokok-pokok madzhab kami adalah bahwasanya tidak ada seorang pun yang mendapatkan kedudukan manawiyah ruhiyah yang dimiliki oleh para imam-imam kami, meskipun malaikat yang dekat dan nabi yang diutus.”[15]

D.      KEUTAMAAN AHLI BAIT

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِير

“Dan hendaklah kalian (para isteri nabi) tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai ahlul bait dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya.” (QS. al-Ahzab [33]: 33)

 

Ayat di atas menunjukkan betapa sayangnya Allah subhanahu wa ta’ala kepada para istri nabi (keluarga nabi), sehingga Allah ‘azza wa jalla ingin menjadikan mereka terhindar dari fitnah dan dosa.

Isteri seseorang adalah merupakan bagian dari keluarganya. Sebagaimana ketika Allah ta’ala menceritakan tentang keluarga Nabi Ibrahim ‘alaihissalam.

قَالُوا أَتَعْجَبِيْنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“Para malaikat itu berkata: “Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.” (QS. Hud [11]: 73)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berwasiat di hadapan para sahabat sekembalinya beliau dari haji wada’, di sebuah tempat antara Makkah dan Madinah yang bernama Ghadir Khum, beliau bersabda:

أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّيْ فَأُجِيْبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيْهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ. فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِيْ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ.

Amma ba’du; Ketahuilah wahai para manusia! Sesungguhnya aku adalah seorang manusia, bisa jadi sudah dekat kedatangan utusan Rabbku, lalu aku menjawabnya. Dan aku tinggalkan di antara kalian dua perkara; pertama; Kitabullah (al-Qur’an). Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, maka ambillah dan berpegang teguhlah dengannya.” (Perawi berkata): maka beliau memotivasi dan menganjurkan untuk berpegang teguh dengannya. Kemudian Nabi Sallallahu ‘alaihi Wa Sallam berkata: “Dan yang kedua keluargaku, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang (hak-hak) keluargaku. Beliau mengulangnya tiga kali.” (HR. Muslim no. 6378)

Dalam hadits di atas nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberitahukan kepada para sahabat bahwa ajal beliau sudah sangat dekat sehingga beliau menyampaikan wasiat ini, hal ini menunjukkan juga bahwa dua hal yang diwasiatkan oleh rasulullah di atas sangatlah penting dan harus ditunaikan oleh umatnya. Yaitu berpegang teguh dengan al-Qur’an kitabullah dan menunaikan hak-hak ahli bait (keluarga nabi).

E.       PARA SALAF DAN AHLI BAIT

Para salaf dari kalangan para sahabat dan generasi sesudahnya sangat mencintai dan memuliakan ahli bait.

Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mencantumkan riwayat dalam kitabnya al-Bidayah wan Nihayah: “Dahulu ketika Mu’awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ‘anhu, bertemu dengan al-Hasan bin Ali radhiyallahu ‘anhuma (cucu nabi) dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ‘anhuma, maka beliau berkata kepada al-Hasan: ‘Marhaban wa ahlan untuk cucu rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam’, kemudian beliau memberikan kepada al-Hasan tiga ratus ribu (dinar), kemudian beliau berkata kepada Abdullah bin Zubair: ‘Marhaban wa ahlan untuk anak dari bibinya rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam’, kemudian beliau memberikan kepadanya seratus ribu (dinar).”[16]

Umar bin Abdul Aziz rahimahullah Berkata kepada Abdullah bin Hasan bin Husain radhiyallahu ‘anhum “Jika engkau ada kebutuhan, maka kirimkanlah surat kepadaku! Sesungguhnya aku malu kepada Allah bila Ia melihat engkau (berdiri) di depan pintu rumahku. Tidak ada di muka bumi ini keluarga yang lebih aku cintai daripada kalian. Sungguh kalian lebih aku cintai dari pada keluargaku sendiri.”[17]

Sengaja kami cantumkan di sini perkataan Muawiyah radhiyallahu ‘anhu dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah untuk membantah prasangka buruk yang senantiasa dituduhkan oleh sekelompok orang terhadap keluarga Bani Umayyah, bahwa mereka memusuhi atau membenci ahlul bait.

F.       ULAMA’ AHLUS SUNNAH DAN AHLI BAIT

Para ulama Ahlus Sunnah sangat mencintai ahli bait dan memuliakan mereka, berikut kami cantumkan beberapa nukilan dari mereka:

Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain al-Ajurri rahimahullah berkata:

وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مَحَبَّةُ أَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بَنُوْ هَاشِمْ: عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ وَوَلَدُهُ وَذُرِّيَّتُهُ، وَفَاطِمَةُ وَوَلَدُهَا وَذُرِّيَّتُهَا، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَأَوْلَادُهُمَا وَذُرِّيَّتُهُمَا، وَجَعْفَرُ الطَّيَّارُ وَوَلَدُهُ وَذُرِّيَّتُهُ، وَحَمْزَةُ وَوَلَدُهُ، وَالْعَبَّاسُ وَوَلَدُهُ وَذُرِّيَّتُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَحَبَّتُهُمْ وَإِكْرَامُهُمْ

“Diwajibkan atas setiap orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan mencintai keluarga (ahlul bait) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Yaitu: Bani Hasyim; Ali bin Abi Thalib beserta anak dan cucu-cucunya, Fathimah beserta anak dan cucu-cucunya, Hasan dan Husain beserta anak dan cucu-cucunya, Ja’far ath-Thayyaar beserta anak dan cucu-cucunya, Hamzah beserta anak dan cucu-cucunya, Abbas beserta anak dan cucu-cucunya. Mereka itulah keluarga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Diwajibkan atas orang-orang muslim untuk mencintai dan memuliakan mereka.”[18]

Al-Imam as-Sa’di rahimahullah berkata: “Mencintai Ahli bait hukumnya wajib karena beberapa sebab, yang pertama: karena keislaman, keutamaan dan dahulunya mereka masuk Islam, kedua: karena mereka adalah kerabat nabi dan senasab dengan beliau, ketiga: karena nabi memerintahkan kita mencintai dan memuliakan mereka.[19]

Begitulah para ulama Ahlus Sunnah, mereka sangat mencintai dan memuliakan ahli bait nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

G.      Penutup

Semoga Allah subhanahu wa ta’ala menjadikan kita di antara orang-orang yang mencintai keluarga nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya radhiyallahu ‘anhum, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surga-Nya kelak. Amin ya Rabbal alamin.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ… وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

.

REFERENSI:

 1. 1.   Fadhl Ahli Bait wa Uluwwi Makanatihi, Abdul Muhsin bin Hamd al-Badr (Riyadh: Dar Ibn Atsir, 1422 H)
 2. 2.   Ar-Rahiq al-Makhtum, Shafiyurrahman al-Mubarakfuri (al-Manshurah: Dar el-Wafa’, 1425 H)
 3. 3.   Zadul Ma’ad fi Hadyi Khairil ‘Ibad, Ibnu Qoyyim al-Jauziyah (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1415 H)
 4. 4.   As-Syiah wa Ahlu Bait, Dr. Ihsan Ilahi Dzahir (Lahore: Idarah Turjuman as-Sunnah), hal: 25-26
 5. 5.   Al-Aqidah al-Wasitiyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Dar Ibnu al-Jauzi)
 6. 6.   At-Tanbihat al-Lathifah fiima Ihtawat ‘Alaihi al-Wasitiyah, karya Imam Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di (Riyadh: Dar at-Tayyibah: 1414 H), Maktabah Syamilah.
 7. 7.   Al-Isti’ab fi Ma’rifati al-Ashhab, Ibnu Abdil Barr
 8. 8.   Dan kitab-kitab lainnya.

 


[1] Fadhl Ahli Bait wa Uluwwi Makanatihi, Abdul Muhsin bin Hamd al-Badr hafidzahullah (Riyadh: Dar Ibn Atsir, 1422) hal: 7. Bandingkan juga dengan yang dikatakan Syaikh Shalih Fauzan hafidzahullah dalam Aqidah at-Tauhid, Dar al-Qasim hal: 162.

[2] Muththalib di sini bukanlah Abdul Muththalib, akan tetapi Muththalib di sini adalah saudaranya Hasyim, sedang Hasyim punya anak namanya Abdul Muththalib, sehingga Muththalib adalah pamannya Abdul Muththalib…sebenarnya Abdi Manaf mempunyai anak empat: Hasyim, Muththalib, Novel dan Abd Syams, akan tetapi yang masuk ahli bait di antara mereka hanyalah anak keturunan Hasyim dan anak keturunan Muththalib saja.

[3] Fadhl Ahli Bait wa Uluwwi Makanatihi, Abdul Muhsin bin Hamd al-Badr, hal: 7.

[4] Lihat Shahih Muslim, 3/177 cet. Dar al-Jil, Beirut.

[5] Ar-Rahiq al-Makhtum, Shafiyurrahman Mubarakfuri (al-Manshurah: Dar el-Wafa’, 1425 H), hal: 406-407.

[6] Tafsir al-Qur’an al-Azhim, al-Imam Ibnu Katsir (Dar al-Thayyibah): 6/415.

[7] Zadul Ma’ad fi Hadyi Khairil ‘Ibad, Ibnu Qoyyim al-Jauziyah (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1415 H), 1/103

[8] Maksudnya Hasan dan Husain beserta anak keturunannya adalah ahli bait, karena bapak mereka berdua adalah Ali bin Abi Thalib seorang keturunan dari bani Hasyim, berbeda dengan menantu-menantu nabi yang lain yang bukan dari bani Hasyim.

[9] Semua cucu-cucu nabi dari anak-anak perempuan beliau, karena semua anak laki-laki nabi meninggal di usia kecil.

[10] Bani Hasyim di sini sangatlah banyak, yang mana di dalamnya mencakup paman-paman dan bibi-bibi nabi beserta anak keturunan mereka, akan tetapi yang dikatakan ahli bait adalah yang masuk Islam di antara mereka. Kami mencantumkan nama-nama di atas dari berbagai kitab-kitab siroh, dan untuk mengetahui nama-nama bani Abdul Muththalib bin Hayim, di antaranya silahkan lihat kitab: Zadul Ma’ad fi Hadyi Khairil ‘Ibad, Ibnu Qoyyim al-Jauziyah (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1415 H), 1/104-105.

[11] Lihat: al-Isti’ab fi Ma’rifati al-Ashhab, Ibn Abdil Barr: 2/99.

[12] Siyar A’lamin Nubala’ karya al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah, 10/5-6, dan Tahdzibul Asma’ wal Lughat karya al-Imam an-Nawawi rahimahullah, 1/44.

[13] Pembahasan ini telah kami bahas panjang lebar pada majalah kita edisi 66, vol. 8 hal. 12 tahun 1432 H/2010.

[14] Al-Aqidah al-Wasitiyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Dar Ibnu al-Jauzi, hal: 188.

[15] Wilayat al-Faqih, al-Khumaini cet. Teheran, hal: 57. Lihat juga as-Syiah wa Ahl Bait Dr. Ihsan Ilahi Dzahir (Lahore: Idarah Turjuman as-Sunnah), hal: 25-26.

[16] Al-Bidayah wan Nihayah, al-Imam abul Fida’ Ibnu Katsir : 8/146.

[17] (Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dalam “Thabaqaat Al Kubra”: 5/333-334).

[18] Lihat: asy-Syari’ah, karya al-Imam al-Ajurri : 3/3.

[19] Lihat: At-Tanbihat al-Lathifah fiima Ihtawat ‘Alaihi al-Wasithiyah, karya Imam Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di (Riyadh: Dar at-Tayyibah: 1414 H), Maktabah Syamilah. hal. 102.

(Tulisan ini telah dimuat di Majalah adz Dzakhiirah al Isalmiyyah Edisi 86 Vol.10 No.08 Th. 1435 H/ 2014 M)

Syiah dan Ahlul Bait

SYI’AH DAN AHLU  BAIT

Oleh: Abu Abdillah Fadlan Fahamsyah, Lc. M.H.I
(Dosen STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya)

Syi’ah adalah firqoh sesat yang jauh menyimpang dari ajaran Islam, mereka adalah sejelek-jelek manusia yang mengklaim bahwa mereka menyintai sebaik-baik manusia (ahlu bait). Tetapi itu hanyalah sebatas pengakuan atau omong kosong yang selalu mereka nyanyikan, dibalik itu mereka menyembunyikan niat busuk, rencana jahat, makar, pengkhianatan terhadap Islam, dan penghinaan terhadap sahabat Nabi, kemudian mereka memolesnya dan menutupinya dengan “kecintaan terhadap ahlu bait” atau dengan kata lain “Syi’ah membajak nama ahlu bait.”

SIAPAKAH  AHLU BAIT?  

Ahlu bait menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keluarga Nabi Muhammad  yang diharamkan atas mereka untuk memakan shodaqoh, di antaranya adalah keluarga Ali, Ja’far, Aqil, al-Abbas, anak-anak al-Harits bin Abdil Muththolib dan seluruh istri-istri Rosululloh  dan juga anak-anak perempuan belilau.[1]

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa istri-istri Rosululloh  termasuk ahlu bait adalah firman Alloh Ta’ala:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

Sesungguhnya Alloh bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. al-Ahzab: 33)

Imam Ibnu Katsir v berkata, “Dan tidak ada keraguan bagi orang yang mentadabburi al-Qur’an bahwa istri-istri Rosululloh  termasuk dalam firman Alloh di atas. Hal itu didukung oleh konteks kalimat, sehingga Alloh mengatakan sesudahnya:

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Alloh dan Hikmah (sunnah Nabimu). (QS. al-Ahzab: 33)

Artinya, dan ingatlah (wahai istri-istri nabi) apa saja yang dibacakan dirumah kalian berupa ayat-ayat Alloh dan hikmah[2].

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa anakanak dari paman-paman Rosul termasuk ahlu bait, adalah riwayat yang mengatakan bahwa Rosululloh  pernah berkata dihadapan cucu al-Harits bin Abdul Muththolib dan juga al-Fadhl bin al-Abbas:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ

Sesungguhnya shodaqoh tidak pantas untuk keluarga Muhammad, karena ia adalah kotoran manusia.[3]

Sebagian ulama juga ada yang memasukkan Bani Muththolib dalam ahlu bait, karena Bani Hasyim dan Bani Muththolib syai’un wahid (keluarga yang satu).[4]

Adapun Syi’ah berpendapat kebalikan dari hal di atas. Mereka membatasi bahwa yang dimaksud dengan ahlu bait kenabian hanya empat orang, yaitu: Ali, Fathimah, Hasan dan Husain. Selain dari empat orang tersebut mereka keluarkan dari ahlu bait Nabi. Bahkan mereka juga mempunyai pendapat yang ekstrim yaitu mengeluarkan anak-anak Ali sendiri yang bukan dari Fathimah, seperti Muhammad Ibnul Hanafiyah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka mengeluarkan tiga anak perempuan Rosululloh  selain Fathimah, yaitu Zainab, Ummu Kultsum dan Ruqoyyah radliyAllohu ‘anhunna. Begitu juga suami-suami mereka dan anak-anak mereka. Semua tidak mereka anggap sebagai ahlu bait Nabi.[5]

SIKAP AHLUS SUNNAH DAN SYI’AH TERHADAP AHL BAIT

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah  berkata, “Sesungguhnya Ahlus Sunnah mencintai keluarga Nabi, loyal kepada mereka, menjaga wasiat beliau kepada mereka, sebagaimana yang beliau katakan pada hari ghodir ghum:  ‘Aku ingatkan kalian (agar memuliakan)  ahlu baitku.’ Dan Rosululloh  juga berkata kepada al-Abbas ketika dia mengeluhkan sikap Quraisy yang meremehkan Bani Hasyim, beliau berkata, ‘Demi Dzat yang jiwaku ada di tanganNya, sesungguhnya mereka tidak beriman sampai mereka menyintai kalian (ahlu bait)….’ Ahlus Sunnah juga loyal kepada istri-istri Rosululloh , mereka adalah ibu-ibu orang-orang yang beriman, dan mereka adalah istri-istri Rosululloh di dunia dan di akhirat.[6]

Ahlus Sunnah menyintai ahlu bait dan memuliakan mereka, karena mencintai mereka adalah bagian dari kecintaan kepada Rosul, meskipun demikian Ahlus Sunnah tidak melampaui batas dan ghuluw dalam mencintai mereka. Ahlus Sunnah mencintai ahlu bait selama mereka mengikuti sunnah Rosululloh  dan berada di jalan yang lurus, dan Ahlus Sunnah berlepas diri dari mereka jika mereka menyimpang dari agama, meskipun mereka adalah ahlu bait. Karena Rosululloh  bersabda:

وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

Wahai Fathimah putri Muhammad mintalah hartaku sesuka hatimu, tapi sedikitpun aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di hadapan Alloh.[7]

Adapun sikap Syi’ah kepada ahlu bait dan imam-imam yang mereka anggap keturuna Ali , mereka percaya semuanya terhindar dari dosa (ma’shum), bahkan mereka percaya bahwa imam-imam mereka lebih mulia dari pada para Nabi dan Rosul, dan lebih mulia dari pada para malaikat yang terdekat.

Hal itu sebagaimana yang diungkapkan al-Khumainy dalam kitabnya Wilayatul Faqih: Di antara pokok-pokok madzhab kami adalah bahwasanya tidak ada seorangpun yang mendapatkan kedudukan ma’nawiyah ruhiyah yang dimiliki oleh para imam-imam kami, meskipun malaikat yang dekat dan Rosul yang diutus.[8]

              

PERTENTANGAN ANTARA SYI’AH DAN AHLU BAIT

Syi’ah yang mengklaim mencintai ahlu bait ternyata mereka banyak menyelisihi ahlu bait, maka kecintaan mereka hanyalah sebatas pengakuan dan bukan kenyataan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan penyair:


لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقاً لأَطَعْتَهُ

إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعُ

Jika benar cintamu itu sejati, pasti engkau akan menaatinya

Sesungguhnya pecinta menaati sang kekasih

Di antara pertentangan antara Syi’ah dan ahlu bait adalah bahwasanya ahlu bait mencintai para sahabat Nabi. Berbeda halnya dengan Syi’ah Rofidhoh mereka melecehkan, menghina, bahkan mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi.

Di antara bukti bahwa ahlu bait mencintai sahabat Nabi adalah perkataan Ali bin Abi Tholib , -imam yang mereka anggap ma’shum- beliau berkata ketika berada di atas mimbar kufah, “Sebaik-baik umat ini sesudah Nabinya adalah Abu Bakar dan Umar.”[9]

Beliau juga berkata, “Aku sering mendengar Rosululloh  bersabda, ‘Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar’.[10]

Hal ini menunjukkan bahwa Ali  memuji Abu Bakar dan Umar karena kedekatannya dengan Rosululloh .

Diriwayatkn pula bahwa beliau berkata, “Sungguh aku lihat semua sahabat Muhammad , tidak seorangpun dari kalian yang bisa menyamai mereka, mereka berambut kusut dan berdebu (karena berjuang di medan laga), berjaga di tengah malam untuk bersujud dan berdiri sholat malam, di kening dan kedua pipi mereka selalu kelihatan kegesitan bekerja, kening-kening mereka menebal karena lama sujud, apabila mereka mengingat Alloh maka mengalirlah air mata mereka sampai membasahi baju mereka.[11]        

Diriwayatkan dari Majlisi[12] dari ath-Thusi, tentang Ali bin Abi Tholib, bahwa beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau: “Saya wasiatkan kamu tentang sahabat-sahabat Rosululloh, jangan kamu mencaci mereka, karena mereka adalah sahabat Nabimu, mereka tidak pernah mengadakan dalam agama sedikit pun, tidak pernah membenarkan ahlu bid’ah. Ya demikianlah Rosululloh mewasiatkan kepada saya tentang mereka.[13]

Demikianlah sikap ahlu bait terhadap sahabat-sahabat Rosululloh, mereka mencintai dan menghormati mereka, dan masih banyak lagi nukilan-nukilan dari ahlu bait yang menunjukkan kecintaan mereka kepada para sahabat yang tidak mungkin kita cantumkan semua di makalah ini.

Adapun Syi’ah, mereka mencela, menghina bahkan mengkafirkan para sahabat, dan ini adalah salah satu  bentuk pembangkangan dan pengkhianatan terhadap ahlu bait  yang mana mereka menghormati para sahabat.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan ‘Bukhori’ mereka yaitu Muhammad Ya’qub al-Kulany, dia berkata, “Semua manusia sepeninggal Rosululloh  telah murtad keculi 3 orang, yaitu al-Miqdad, Abu Dzar aL-Ghifary, dan Salman al-Farisy.”[14]

Dan di antara pertentangan Syi’ah terhadap ahlu bait adalah mereka mencela dan melaknat 3 Khulafaur Rosyidin Abu Bakar, Umar, dan Utsman g, kemudian  menyifati mereka dengan berhala, murtad dan merampas kekholifaan Ali. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan dedengkot mereka Muhammad Kazhim, ia membawa riwayat palsu atas nama Ali Zainal Abidin bahwa beliau berkata, “Siapa yang melaknat al-jibt/berhala (Abu Bakar) dan ath-thoghut (Umar) sekali laknat, maka dia akan mendapatkan 70.000 atau beribu-ribu kebaikan ….”[15]  Semoga Alloh melaknat orang yang melaknat para sahabat Nabi .

 

KEDUSTAAN SYI’AH ATAS NAMA AHLU BAIT

Di antara kedustaan Syi’ah yang mereka sandarkan ke ahlu bait adalah

1. Mut’ah

    Mereka menisbatkan perbuatan keji dan dosa ini kepada Rosululloh . Katanya beliau bersabda, “Barangsiapa meninggal dunia tanpa nikah mut’ah, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan terpotong hidungnya.”[16]

2. Memamerkan kemaluan

Bersamaan dengan mut’ah, kaum Syi’ah membolehkan memamerkan kemaluan kepada orang lain. Yang demikian itu sebagaimana yang mereka riwayatkan dari Abul Hasan ath-Thori’, bahwa ia berkata, “Aku bertanya kepada Abu Abdillah   tentang seorang perempuan yang memperlihatkan kemaluannya, maka dia menjawab, ‘Tidak mengapa’.”[17]

3. Nikah tanpa wali

Kaum Syi’ah meriwayatkan secara dusta bahwa Ja’far berkata, “Tidak mengapa seorang perawan menikah tanpa izin kedua orang tuanya jika ia ridho.”[18]

4. Celaan ahlu bait terhadap para sahabat.

Kaum Syi’ah banyak meriwayatkan hadits-hadits palsu yang mereka nisbatkan kepada ahlu bait tentang celaan mereka terhadap para sahabat, di antaranya adalah yang mereka riwayatkan dari Ali Zainal Abidin bahwa baliau berkata, “Dan kami Bani Hasyim memerintahkan orang-orang tua dan anak-anak kecil kami untuk mencaci maki Abu Bakar dan Umar serta berlepas diri dari keduanya.”[19]

Dan masih banyak lagi kedustaan-kedustaan Syi’ah yang disandarkan kepada ahlu bait.[20]

 

PENGHINAAN SYI’AH TERHADAP AHLU BAIT

Syi’ah yang telah mendakwahkan diri, bahwa mereka mencintai dan mendukung ahlu bait ternyata mereka mencela dan merendahkan ahlu bait. Berikut ini kami nukilkan ucapan-ucapan mereka dari kitab-kitab mereka sendiri.[21]

 1. 1.       Syi’ah merendahkan putri-putri Rosululloh .

Ahli sejarah Syi’ah Hasan al-Amin –semoga Alloh memburukkannya– berkata, “Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Rosululloh  mempunyai empat putri, tetapi setelah kami teliti kembali berdasarkan teks-teks sejarah, kami tidak menjumpai dalil yang menunjukkan bahwa mereka adalah putri-putri Rosululloh  kecuali Fathimah az-Zahro, adapun selain beliau adalah anak-anak Khadijah dari suaminya yang pertama.[22]

 1. 2.       Syi’ah merendahkan Ali .

Mereka menyifati Ali sebagai seorang penakut dan lemah yang tidak bisa mempertahankan miliknya, mereka mengatakan bahwa Ali sebenarnya tidak rela menikahkan Ummu Kultsum –anaknya– dengan Umar, tetapi karena dia takut kepada Umar maka dia akhirnya mewakilkan al-Abbas pamannya untuk menikahkan putrinya tersebut dengan Umar.[23]

 1. 3.       Syi’ah menghina Fathimah

Kaum Syi’ah merendahkan Fathimah dengan menyandarkan kepada beliau perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslimah manapun. Di antaranya adalah mereka mengatakan bahwa Fathimah pernah mendatangi Abu Bakar dan Umar untuk menyelesaikan kasus fada’, kemudian terjadi pertengkaran di antara mereka, sehingga Fathimah mengoceh, dan (mengumpat) serta berteriak-teriak di tengah-tengah manusia.[24]

Demikianlah mereka merendahkan Fathimah, dan masih banyak lagi cerita-cerita bohong lainnya yang mereka sandarkan kepada beliau.

 1. 4.       Syi’ah merendahkan Hasan .

Ketika Ali  terbunuh, kaum Syi’ah mengangkat dan mendukung Hasan menjadi kholifah, tetapi belum lama menjadi kholifah kaum Syi’ah sudah mengkhianati dan menghinakan beliau. Hal ini diakui oleh ahli sejarah mereka ath-Thobrisy, dia mengatakan dalam kitabnya al-Ihtijaj, Hasan berkata, “Demi Alloh aku melihat Mu’awiyah lebih baik dari pada Syi’ah yang mengaku mendukungku, mereka menginginkan kematianku dan ingin mengambil hartaku, sesungguhnya berdamai dengan Mu’awiyah untuk menjaga darahku dan keluargaku itu lebih baik dari pada kaum Syi’ah membunuhku dan menyia-nyiakan ahlu baitku.”[25]

5. Syi’ah merendahkan Husain .

Para ahli hadits Syi’ah mengatakan: Sesungguhnya Fathimah membenci untuk mengandung Husain, dan karena kebencian ibunya ini, Husain tidak mau menyusu kepada Fathimah.[26]

 

SIKAP AHLU BAIT TERHADAP SYI’AH ROFIDHOH

Imam-imam ahlu bait seperti Ahlus Sunnah lainnya dalam menyikapi Syi’ah, mereka mengingkari dengan keras akan kesesatan akidah mereka, dan kedustaan-kedustaan yang mereka nisbatkan kepada diri mereka. Berikut akan kami nukilkan perkataan-perkataan para imam ahlu bait dalam mencela Syi’ah Rofidhoh.[27]

1. Ali bin Abi Tholib .

Beliau berkata:

لاَ يُفَضِّلُنِي أَحَدٌ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر إِلاَّ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي

“Tidaklah seseorang melebihkan diriku atas syaikhoini (Abu Bakar dan Umar) melainkan aku cambuk dia sebagai hukuman bagi pendusta.”[28]

2. Al-Hasan bin Ali  .

Diriwayatkan dari Amr bin A’shom, dia berkata kepada al-Hasan, “Sesungguhnya kaum Syi’ah menyangka bahwa Ali diutus sebelum hari kiamat, kemudian beliau menjawab, ‘Mereka berdusta, demi Alloh mereka bukanlah pengikut kami’.”[29]

3. Al-Husain  bin Ali  .

Beliau berkata kepada kaum Syi’ah yang ada di Irak setelah mereka menyuruh beliau untuk pindah ke Irak untuk dibaiat dan dijanjikan pertolongan, tetapi mereka mengingkari janji dan bahkan menyerahkan beliau ke tangan musuhnya, beliau berkata, “Ya Alloh sesungguhnjya ahlu Irak menipuku dan mengkhianatiku, dan sebelumnya mereka juga berbuat kejahatan kepada saudaraku (Hasan). Ya Alloh cerai beraikanlah mereka.”[30]

4. Ali bin al-Husain bin Ali .

Diriwayatkan secara shohih bahwa beliau berkata, “Wahai penduduk Irak (kaum Syi’ah) cintailah kami secara Islam dan janganlah kalian mencintai kami seperti kecintaan terhadap berhala, kalau kalian senantiasa mencintai kami dengan cara seperi ini, maka itu menjadi celaan bagi kami.”[31]

5. Muhammad bin Ali al-Baqir .

Beliau berkata, “Semua keturunan Fathimah telah sepakat bahwa mereka tidak berkata tentang Abu Bakar dan Umar kecuali dengan sebaik-baik perkataan.”

Diriwayatkan pula bahwa beliau berkata, “Sesungguhnya kaum Syi’ah di Irak mengira bahwa mereka mencintai kami ahlu bait, kemudian mereka mencela dan menghina Abu Bakar dan Umar , dan mereka mengira bahwa aku menyuruh mereka untuk melakukan itu, maka kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan Alloh pun berlepas diri dari mereka. Demi Alloh jika aku mempunyai kekuasaan, aku akan mendekatkan diriku kepada Alloh dengan menumpahkan darah-darah mereka, sesungguhnya aku tidak akan mendapatkan syafaat Muhammad  jika aku tidak mendoakan kebaikan untuk mereka berdua (Abu Bakar dan Umar ).”[32]

6. Zaid bin Ali .

Beliau berkata, “Abu Bakar adalah imam bagi orang-orang yang bersyukur, berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar berarti berlepas diri dari Ali radhiyAllohu ‘anhum jami’an.”[33]

7. Ja’far bin Muhammad .

Beliau ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, maka beliau berkata, “Dukunglah (cintailah) keduanya dan berlepas dirilah dari musuh-musuhnya, mereka berdua adalah imamul huda. Apakah ada orang yang mencela kakeknya? Sesungguhnya Abu Bakar adalah kakekku, aku tidak akan mendapatkan syafaat Muhammad  jika aku tidak loyal kepada keduanya dan berlepas diri dari musuh-musuhnya.”[34]

Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, “Kalian menanyakan kepadaku tentang dua orang yang telah merasakan manisnya buah surga.”[35]

Riwayat-riwayat di atas yang kami nukilkan dari para imam ahlu bait merupakan bantahan telak terhadap kaum Syi’ah yang telah mengkafirkan dan melecehkan Abu Bakar dan Umar . Semoga Alloh meridhoi para sahabat Nabi , dan membinasakan dengan segera kaum Syi’ah Rofidhoh di dunia dan akhirat. Amiin wAllohu a’lam.


[1] Aqidah at-Tawhid oleh asy-Syaikh DR. Soleh bin Fauzan, cet. Darul Qosim, hal. 162.

[2] Tafsir Ibnu Katsir, cet. Dar el-Taybah, Juz 6, hal, 415.

[3] HR. Muslim no. 1072

[4] Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah al-Imam asy-Syafi’i dan Imam Ahmad, lihat Fadhlu Ahlul Bait wa

‘Uluum ’Inda Ahlis Sunnah oleh asy-Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad.

[5] Untuk memperjelas masalah ini silahkan anda lihat kitab asy-Syi’ah wa Ahlul Bait oleh DR. Ihsan Ilahi Zhohir yang diterbitkan oleh Idaroh Turjumanu el-Sunnah, Lahore-Pakistan. Beliau adalah salah seorang ulama dari Pakistan  yang  sangat gigih dalam menyingkap rahasia dan kebohongan Syi’ah, beliau membantahnya melalui kitab-kitab ulama Syi’ah sendiri, hingga perjuangannya ini mengakibatkan beliau dibunuh oleh kelompok Syi’ah. Semoga Alloh merahmati beliau dan membinasakan Syi’ah Rofidhoh

[6] Al-Aqidah al-Washithiyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah hal. 188, cet. Dar Ibnu el-Jauzi.

[7]  HR. Bukhori no. 2753.

[8] Lihat Wilayatul Faqih oleh al-Khumainy, dalam bab Wilayat Takwin, hal. 57 cet, Teheran. Dan perkataan senada juga sering di ungkpkan pembesar dan ulama-ulama Syi’ah yang lain seperti Muhammad bin Hasan al-Masyghory, al-Kulany, al-Qumy dan lain-lainnya, lihat kitab asy-Syi’ah wa Ahlu Bait, hal. 25-26, oleh DR. Ihsan Ilahi Zhohir yang diterbitkan oleh Idaroh Turjumanu el-Sunnah, Lahore-Pakistan.

[9] Di riwayatkan Imam Ahmad dalam al-Musnad 1/106 dan di shohihkan al-Albani dalam Zhilalul Jannah. Dan diriwayatkan pula oleh al-Lalka’i 7/1366.

[10] Hal ini menujukkan kedekatan Rosululloh dengan Abu Bakar dan Umar. Hadits ini di riwayatkan al-Bukhori 3685. Dan Muslim 2389 dalam manaqib atau keutamaan Umar.

[11] Lihat Nahjul Balaghoh, hal. 143, cet. Dar el-Kutub Beirut 1387 H.

[12]Al-Majlisi adalah Mulla Muhammad Baqir al-Majlisi, pemimpin Syi’ah yang paling keras permusuhannya terhadap sunnah dan Ahlus Sunnah, binasa pada tahun 1110 H.

[13] Hayatul Qulub oleh al-Majlisi, juz 11, hal. 261, kami nukil dari kitab Syi’ah wa Ahlu Bait oleh DR. Ihsan Ilahi Zhohir yang diterbitkan oleh Idaroh Turjumanu el-Sunnah, Lahore-Pakistan, hal. 36.

[14]  Kitab ar-Raudhoh minal Kafy, juz 8, hal. 245, hal senada dikatakan pula oleh al-Majlisi dalam kitabnya Hayatul Qulub oleh al-Majlisi, juz 1, hal. 640, kami nukil dari kitab Syi’ah wa Ahlu Bait oleh DR. Ihsan Ilahi Zhohir yang diterbitkan oleh Idaroh Turjumanu el-Sunnah, Lahore-Pakistan, hal. 42-43.

[15] `Ajmaul Fadhoih Mula Kazhim: Dhiya’ush Sholihin, hal. 513, lihat asy-Syi’ah wa Ahlu Bait, hal. 140.

[16] Kitab Syi’ah: Tafsir Minhajush Shodiqin, oleh al-Kasyani, juz 2, hal. 48.

[17] Lihat kitab Syi’ah wa Ahlu Bait oleh DR. Ihsan Ilahi Zhohir, hal. 203, beliau menukil dari kitab al-Istibshor oleh at-Thufi, juz 3, hal. 141.

[18] Lihat Tahdzibul Ahkam, juz 7, hal. 254.

[19] Rijalul Kusyaiy, hal. 180, lihat Syi’ah wa Ahlu Bait, hal. 140.

[20] Silahkan lihat kitab Syi’ah wa Ahlu Bait oleh DR. Ihsan Ilahi Zhohir yang diterbitkan oleh Idaroh Turjumanu el-Sunnah, Lahore-Pakistan, hal. 194-222.

[21]Lihat kitab Syi’ah wa Ahlu Bait oleh DR. Ihsan Ilahi Zhohir, hal. 238-251.

[22]  Lihat Dairotul Ma’arif al-Islamiyah as-Syi’iyyah 1/27, cet. Beirut.

[23] Hadiqotu asy-Syi’ah oleh al-Maqdis, hal. 277.

[24] Lihat kitab Salim bin Qois, hal. 253. Lihat juga kitab ar-Roudhoh Minal Kafi, juz 8, hal. 238.

[25] Lihat Ihtijaj, hal. 148, oleh Thobrosi.

[26]lihat kitab asy-Syi’ah wa Ahlu Bait, hal. 251, oleh DR. Ihsan Ilahi Zhohir yang diterbitkan oleh Idaroh Turjumanu el-Sunnah, Lahore-Pakistan.

[27] Lihat kitab al-Intishor  Lishshohbi wal Aal, oleh DR. Ibrohim ar-Ruhailly, hal. 78-83.

[28]Di riwayatkan Abdullah bin Ahmad dalam as-Sunnah 2/562 dan Ibnu Abi ‘Ashim dalam as-Sunnah, hal. 561.

[29] Di riwayatkan Imam Ahmad dalam al-Musnad 1/175 dan dicantumkan adz-Dzahabi dalam as-Siyar 3/263.

[30] Dicantumkan adz-Dzahabi dalam as-Siyar 3/302.

[31] Di riwayatkan al-Lalkai dalam Syarh Ushul I’tiqod Ahlis Sunnah 7/1398.

[32]Dicantumkan al-Baihaqi dalam kitab al-I’tiqod, hal. 361. Lihat kitab ar-Rod ‘Ala Rofidhoh oleh Abu Hamid al-Maqdisy, hal. 303.

[33] Diriwayatkan al-Lalkai dalam Syarh Ushul I’tiqod 7/1302. Adz-Dzahabi dalam as-Siyar 5/390. Muhmamad bin Abd Wahid dalam an-Nahyu ‘an Sabbu al-Ashhab, hal. 75.

[34]  Diriwayatkan Abdullah bin Ahmad dalam kitab as-Sunnah 2/558, al-Lalkai dalam Syarh Ushul 7/1301, adz-Dzahabi dalam as-Siyar 6/258.

[35] Adz-Dzahabi dalam as-Siyar 6/259.

(Artikel ini telah dimuat di Majalah adz Dzakhiirah al Islamiyyah edisi 66 Vol.8 No 12 Tahun 1432 H/2010 M)

Majalah adz dzakhiirah AL ISLAMIYYAH EDISI 90

Cover Majalah Al-Islamiyyah Edisi 90
Pena Redaksi

Segala puji hanya milik Allah shalawat dan salam
kepada junjungan Nabi kita, Muhammad, amma ba’du.
Bulan Ramadhan merupakan bulan penuh berkah.
Karena di dalamnya Allah melipatgandakan ganjaran seluruh
amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karena
itu, kaum muslimin berlomba-lomba untuk meningkatkan
amal ibadah mereka. Namun, ada hal penting yang hendaknya
diperhatikan seseorang ketika hendak beribadah agar
ibadah tersebut diterima oleh Allah  Yaitu, hendaknya ia
memiliki ilmu tentang amalan ibadah.
Imam Bukhari  berkata:
العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ
“Berilmu sebelum berkata dan beramal”
Jangan sampai ketika seseorang memperbanyak
ibadahnya pada bulan mulia ini, namun akhirnya tidak diterima
oleh Allah  lantaran salah dalam beribadah, atau tidak
sesuai dengan tuntunan Rasulullah .صلى الله عليه وسلم
Untuk itu, pada edisi kali ini, kami akan mengetengahkan
pembahasan mengenai permasalahan seputar puasa
Ramadhan. Namun, tidak ketinggalan pula permasalahanpermasalahan
lain yang tentu menarik untuk disimak.
Semoga bermanfaat.

FADHAIL : Tahapan Puasa Ramadhan
Oleh: al-Ustadz Ahmad Jamil bin Mohammad Alim bin Hamid

FIKIH: Fikih Sahur dan Berbuka
Oleh: al-Ustadz Ust. Fadlan Fahamsyah, Lc., MHI.

ADAB : Pemimpin yang Baik dan yang Buruk
Oleh: al-Ustadz Askar Wardhana, Lc.

TAZKIYATUN NUFUS: Adab dan Etika terhadap Penguasa
Oleh: al-Ustadz Musta’in Syahri, Lc.

AKIDAH: Puasa Ramadhan dan Tauhid
Oleh: al-Ustadz Saparudin, Lc.

TAFSIR: Qishash
oleh:  al-Ustadz Andy Fahmi Halim, Lc.

NASIHAT: Hadits “Ana Madinatul Ilmi dalam Sorotan”
Oleh: al-Ustadz Chusnul Yaqin, M.Pd.I.

AKHLAK: Sabar Terhadap Kezaliman Penguasa
Oleh: al-Ustadz Abu Hasan Arif

FIKIH : I’tikaf
oleh: al-Ustadz Musta’in Syahri, Lc.

FAWAID : Agar Ramadhan Anda Lebih Berkah
oleh: al-Ustadz Abdul Rohman Hadi, Lc.

FATAWA: Rambu-Rambu Dalam Berfatwa
oleh: al-Ustadz Abdul Basith, Lc.

Dapatkan segera majalahnya……via SMS/WA ke 0817 520 3992

Majalah Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah Edisi 87

Cover Majalah Islami Adz-Dzakhirah Al-Islamiyyah Edisi 87 Tahun 1435 / 2013

Cover Majalah Islami Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah Edisi 87 Tahun 1435 H / 2014 M

Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta’ala, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Muhammad, amma ba’du.

Nasihat, sebuah kata yang mudah diucapkan. Sering pula didengar oleh telinga. Namun, tidak banyak yang meyakini akan keagungannya. Nasihat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran agama Islam. Bahkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun telah menyebut nasihat sebagai agama, atau agama adalah nasihat. Sebagaimana beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Agama adalah nasihat”. Para sahabat bertanya: “Untuk siapa?” Beliau menjawab: “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para imam kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya” (HR. Muslim: 55)

Atas dasar hadits tersebut, nasihat memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama Islam. Dan nasihat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam memperbaiki umat. Nasihat sangatlah dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya di zaman ini, yang mana kebanyakan manusia sudah tidak mempedulikan lagi mana harta yang halal maupun yang haram. Kezaliman terjadi dimana-mana. Maka dari itu, salah satu cara untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah dengan cara memberi nasihat. Memberikan nasihat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sehingga orang yang dinasihati akan dengan mudah menerima nasihat tersebut. Maka memberi nasihat pun ada caranya sehingga diharapkan orang yang diberi nasihat akan mudah menerima nasihat. Terlebih lagi jika yang ingin dinasihati adalah seorang pemimpin, ulama atau orang yang memiliki kedudukan. Maka adab-adab memberi nasihat lebih harus dijaga, tetap disertai rasa hormat dan memuliakan mereka.

Imam at-Turtusi mengatakan: “Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka memuliakan penguasa dan ulama, jika mereka memuliakan keduanya, Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhiratnya, dan jika meremehkan keduanya, maka Allah akan merusak dunia dan akhiratnya.”

Oleh karenanya, bagi kaum muslimin yang ingin menasihati saudaranya maka harus memperhatikan adab-adab dalam memberi nasihat, sebagaimana ia juga harus berusaha memperhatikan sebab-sebab diterimanya nasihat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dapat mengajarkan kebaikan dan memberi manfaat kepada orang lain, serta dapat beramar ma’ruf dan nahi munkar di mana pun berada.

Pena Redaksi

SUARA PEMBACA: Wajibkah Zakat, Emas untuk Pelunasan Sisa Biaya Haji?

BAHASAN UTAMA: Peran Nasihat dalam Memperbaiki Umat
Oleh: al-Ustadz Abdurrahman Hadi, Lc.

AKIDAH: Sarana-Sarana Kesyirikan Menurut Imam asy-Syafi’i
Oleh: al-Ustadz Saparudin, Lc.

MUTIARA SALAF: Jangan Lupakan Dia Saat Engkau Bahagia

AKHLAK: Indahnya Berteman dalam Islam
Oleh: al-Ustadz Musta’in Syahri, Lc.

FATAWA:
1. Hukum Memberi Hadiah untuk Mengingat Hari Pernikahan
2. Merayakan Hari Valentine?
3. Berpahalakah Membaca Hadits?

FADHAILKeutamaan Sifat Malu
Oleh: al-Ustadz Askar Wardhana, Lc.

MUTIARA SALAF: Ketika Dosa Hendak Menyapa, Berdzikirlah Segera

TAFSIR: Bahaya Beramal untuk Dunia?
Oleh: al-Ustadz Andy Fahmi Halim, Lc.

TAZKIYATUN NUFUS: Semua Tentang Cinta
Oleh: al-Ustadz Nur Cholis, S.Pd.I.

KENANGAN: Al-Ustadz Imam Wahyudi dalam Kenangan dan Doa
Oleh: al-Ustadz Abdurrahman Hadi, Lc.

FAWAID: Jangan Remehkan Senyumanmu
Oleh: al-Ustadz Askar Wardhana, Lc.

KENANGAN: Selamat Jalan Sobatku, Imam Wahyudi, Lc.
Oleh: al-Ustadz Abdurrahman Thoyib, Lc.

Dapatkan segera majalahnya……via SMS ke 0817 520 3992

Majalah Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah Edisi 86

Cover Majalah Islami Adz-Dzakhirah Al-Islamiyyah Edisi 86 Tahun 1434 / 2013

Cover Majalah Islami Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah Edisi 86 Tahun 1435 H / 2014 M

Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta’ala, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Muhammad, amma ba’du.
Pembaca budiman rahimakumullah, ketika berbicara tentang anugerah atau karunia Allah bagi semesta alam, maka pembicaraan masalah ini tidak akan pernah berhenti. Bagaimana tidak, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh alam, khususnya kaum muslimin tidak terhitung jumlahnya dan tidak mungkin manusia mampu menghitungnya. Itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta’ala kepada hamba-Nya.
Dan di antara anugerah tersebut yang wajib untuk selalu disyukuri oleh kaum muslimin adalah diutusnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada mereka. Keadaan manusia pada masa jahiliyah benar-benar terpuruk dan dalam keadaan hina. Mereka menyembah berhala dan berbuat syirik kepada Allah, manusia kehilangan harga diri dan kehormatan, sehingga yang tersisa hanyalah berbangga-bangga terhadap suku dan golongan. Merekapun tidak gembira tatkala lahir bayi perempuan di tengah­tengah mereka, sehingga mereka pun membunuhnya karena dianggap suatu aib. Bahkan jika mereka khawatir akan kemiskinan, mereka pun membunuh anak-anak mereka. Na’udzu billah min dzalik.
Maka, sebagai wujud dari kasih sayang Allah kepada manusia, diutuslah Rasulullah agar dapat memperbaiki kehidupan masyarakat jahiliyah. Dan inilah yang menjadi sebab mengapa diutusnya Rasulullah j sebagai kenikmatan terbesar bagi kaum muslimin.
Untuk itulah, wajib bagi kaum muslimin untuk mensyukuri nikmat yang agung ini. Dan diantaranya adalah dengan mencintai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, mengerjakan segala perintah beliau, dan tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Banyak dari kaum muslimin yang mengaku cinta kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, mereka senantiasa bershalawat atas Rasulullah. Namun, sudah benarkah cara mereka mencintai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam? Sudah sesuaikah shalawat mereka dengan shalawat yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita simak majalah pada edisi kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh-Nya.
‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon cinta-Mu, cinta orang yang mencintai-Mu dan perbuatan yang mengantarkanku kepada cinta-Mu. Ya Allah, jadikanlah ‘cinta-Mu’ lebih aku cintai daripada diriku sendiri, keluargaku dan dari air yang dingin’.”

Pena Redaksi

SUARA PEMBACA: Tidak Mendapatkan Khutbah Jum’at Sahkah Shalatku? ?

IBADAH: Kecintaan Tanpa Perayaan
Oleh: al-Ustadz Askar Wardhana, Lc.

AKHLAK: Bukti Cinta kepada Rasulullah
Oleh: al-Ustadz Musta’in Syahri, Lc.

TAFSIR: Karunia Diutusnya Rasulullah
Oleh: al-Ustadz Andi Fahmy Halim, Lc.

FATWA:
1. Benarkah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam hadir dalam majelis perayaan maulid?
2. Benarkah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam lebih dahulu diciptakan daripada Nabi Adam ‘alaihissalam?
3. Semua makhluk diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, benarkah??

FAWAID: Mimpi Melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
Oleh: al-Ustadz Imam Wahyudi, Lc., M.Pd.I. rahimahullah

FADHAIL: Sudah Benarkah Shalawat Anda?
Oleh: al-Ustadz Mubarak Bamualim, Lc. MHI.

AKIDAH: Ahli Bait dalam Pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah
Oleh: al-Ustadz Fadlan Fahamsyah, Lc. MHI.

MUTIARA SALAF
1. Masihkah Kita Berpaling dari Sunnah Nabi Kita?
2. Siapkah Engkau Ditanya?
Oleh: al-Ustadz Abdul Basith, Lc.

SEJARAH: 12 Rabi’ul Awwal
Oleh: al-Ustadz Abu Hasan Arif

MANHAJ: Masa Depan Pasti Milik Islam
Oleh: al-Ustadz Abdurrahman Hadi, Lc.

Dapatkan segera majalahnya……via SMS ke 0817 520 3992

Majalah Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah Edisi 85

Cover Majalah Islami Adz-Dzakhirah Al-Islamiyyah Edisi 83 Tahun 1434 / 2013

Cover Majalah Islami Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah Edisi 85 Tahun 1435 H / 2013 M

Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta’ala, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, amma ba’du.
Pembaca budiman rahimakumullah,
Allah ta’ala telah menciptakan manusia dengan tujuan agung yaitu ibadah kepada-Nya. Dan untuk mewujudkan tujuannya, Allah subhanahu wa ta’ala menurunkan kitab-Nya, mengutus para rasul-Nya, terutama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sungguh keberadaan beliau di muka bumi benar-benar digunakan untuk menghambakan diri kepada Allah, menunaikan risalah-Nya, menyebarkan kebaikan dan menghilangkan kejelekan. Ucapannya adalah syariat, perbuatannya adalah panutan, ketetapannya merupakan tuntunan. Semua itu tampak dalam praktik Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana yang telah para sahabat riwayatkan itu semua kepada ge­nerasi berikutnya dengan sempurna, utuh lagi terjaga sampai hari kiamat.
Oleh karena itu, apabila seorang hamba sudah mendapatkan nikmat terbesar berupa Islam, maka seyogyanya pengenalannya terhadap agamanya tidak hanya sebatas nama dan KTP atau sebatas pada apa yang didapat dari orang tua atau lingkungan sekitar, akan tetapi ada tugas yang lebih besar dari itu, yaitu usaha agar ibadahnya sesuai de­ngan yang diinginkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Untuk merealisasikan cita-cita yang agung ini, rasanya perlu kami menyuguhkan tema “Kewajiban setiap Muslim terhadap Agamanya”, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua.
Dan tidak lupa kami ketengahkan pula tema-tema menarik lainnya, mudah-mudahan menjadi perbendaharaan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, amiin.

Pena Redaksi

SUARA PEMBACA: Mentalak lewat SMS ?

AKHLAK: Keutamaan Sifat Lemah Lembut
Oleh: al-Ustadz Askar Wardhana, Lc.

KAMUS ISLAMI:
Pengertian :
1. Tahrif
2. Ta’thil
3. Takyif
4. Tamtsil
5. Tasybih
Oleh: al-Ustadz Abdul Basith, Lc.

TAZKIYATUN NUFUS: Penghancur Segala Kelezatan
Oleh: al-Ustadz Fadlan Fahamsyah, Lc. MHI.

IBADAH: Kewajiban Setiap Muslim Terhadap Agamanya
Oleh: al-Ustadz Abdurrahman Hadi, Lc.

TAFSIR: Menyelami Hukum Sihir Menurut Al-Qur’an
Oleh: al-Ustadz Andi Fahmy, Lc.

FATWA:
1. Membaca Al-Qur’an di Masjid dengan suara nyaring?
2. Sahkah Shalat di Belakang Shaf Perempuan?
3. Jin Mengetahui Perkara Ghaib?
4. Keluar Mani Lagi Setelah Mandi Jinabat, Haruskah Mandi Lagi?
5. Tidur Saat Khutbah Jum’at, Apakah Harus Wudhu Lagi?
6. Membantu Fakir Miskin dengan Uang Riba

AKIDAH: Hukum Tathayyur dalam Kaca Mata Syari’at
Oleh: al-Ustadz Hermawan, Lc.

FADHAIL: Keutamaan Membaca Surat al-Kahfi Pada Hari Jum’at
Oleh: Sofyan Hadi as-Sasaky, S.Pd.I.

SYAIR: Sakaratul Maut, Sesuatu yang Pasti
Oleh: al-Ustadz Hermawan, Lc.

MUTIARA SALAF
1. Pejamkanlah Matamu Sejenak
2. Mensyukuri Nikmat Anggota Badan
3. Hakikat Kesehatan
Oleh: al-Ustadz Abdul Basith, Lc.

ADAB: Bekal Berharga untuk Musafir
Oleh: al-Ustadz Musta’in Syahri, Lc.

Dapatkan segera majalahnya……via SMS ke 0817 520 3992

Majalah Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah Edisi 84

Cover Majalah Islami Adz-Dzakhirah Al-Islamiyyah Edisi 83 Tahun 1434 / 2013

Cover Majalah Islami Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah Edisi 84 Tahun 1435 / 2013

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahuwata’ala, shalawat dan salam
kepada junjungan Nabi kita, Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, amma ba’du.Pembaca budiman, –rahimakumullah– gemuruh kudeta di Timur Tengah masih terasa panas, percaturan politik di negeri inipun kian memuncak dengan semakin dekatnya pemilu. Semua yang terjun mengklaim bahwa diri dan partainya lah yang paling berhak memegang tampuk epemimpinan dan paling berhak diberi dukungan oleh rakyat.Ketika melihat realita semacam ini, janganlah tertipu dengan slogan dan propaganda yang ada, walaupun sebagian mereka mengatasnamakan agama dan dakwah, karena dakwah melalui parlemen dan politik praktis sendiri sama sekali tidak memajukan dakwah, bahkan menjadikan prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang erat (terutama yang berkaitan dengan akidah dan manhaj) dapat menjadi pudar, baik
karena alasan mengeruk massa maupun mencari simpatisan, sehingga lebih menuruti keinginan massa tanpa memandang apakah itu syirik, bid’ah, maksiat, ataupun berbagai alasan yang lain.Ini bukanlah hal baru, tapi sudah lama dicoba dan dibuktikan saudara-saudara kita di negeri ini atau di negara lain, mereka ingin mengubah tapi diri mereka sendiri lah yang justru berubah, dan mereka ingin memberikan pengaruh tapi justru mereka yang terpengaruh.tidak ada akidah (tauhid) yang mereka dakwahkan, tidak ada sunnah yang dapat mereka tegakkan, tidak ada syirik yang mereka peringatkan
umat darinya dan tidak pula bid’ah yang mereka ingkari, naasnya tak ada satu jengkalpun tanah di bumi yang mereka dapatkan. Inilah yang hendaknya kita perhatikan demi menjaga akidah, prinsip serta agama secara utuh, yang mana itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya.Marilah kita berdakwah dengan benar, mengajak manusia kepada agama Allah, perhatikan bagaimana dakwah para Rasul dan lihat pula bagaimana kekuatan Islam terbangun saat Sulhul Hudaibiyyah.
Pembaca budiman yang dimuliakan Allah , pada edisi kali ini kami ketengahkan ke ruang baca Anda, materi aktual dengan judul “Aku Taubat dari Berpolitik, Pelajaran dari Tragedi Mesir” dan simak pula tema-tema lain yang tak kalah menarik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
Pena Redaksi

Tanya Jawab: Kapan mengaqiqahi anak ?

Tanya Jawab: Bagaiamana hukum berobat ke dokter non Muslim? ?

AKIDAH: Mengobati Umat dengan Kalimat Laa Ilaaha Illalllah
Oleh: Abdurrahman Hadi, Lc

AKIDAH: Kilas Tradisi Bulan Suro dalam Tinjauan Akidah
oleh: Hermawan, Lc.

FADHAIL:Bulan-Bulan yang Dimuliakan
Oleh: Andi Fahmi, Lc.

KAMUS ISLAMI:
Pengertian :
1. Tabarruk
2. Isti’adzah
3. Isti’anah
4. Istighatsah
Oleh: Abdul Basith, Lc.

MANHAJ:Aku Taubat dari Berpolitik
oleh: Abdurrahman Hadi, Lc.

FATWA:
1. Apa yang hendaknya dilakukan ketika masuk masjid saat adzan dikumandangkan?
2. Bagaiamana hukumnya jika jenazah tidak segera dikubur karena menunggu keluarga yang jauh?
3. Apa hukumnya berjabat tangan setelah shalat?
4. Benarkah kepala Husain dikubur di Mesir?

NASIHAT: Berburu derajat di surga
oleh: Askar Wardhana, Lc.

SUARA PEMBACA: Siapakah sebenarnya Ibnu Sina?
oleh: Hermawan, Lc

ADAB: Agar Ziarah kubur membawa berkah
oleh: Musta’in, Lc.

SEJARAH: Mencintai Muawiyah bin Abi Sufyan
oleh: Abu Hasan Arif

Segera dapatkan majalah ini via SMS ke 0817 520 3992

Majalah Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah Edisi 83

Cover Majalah Islami Adz-Dzakhirah Al-Islamiyyah Edisi 83 Tahun 1434 / 2013

Cover Majalah Islami Adz-Dzakhirah Al-Islamiyyah Edisi 83 Tahun 1434 / 2013

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Segala puji bagi Allah yang telah berfirman: “Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur`an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.” (QS. at-Taubah: 33)
Dan segala puji bagi Rasulullah yang Allah puji dengan Firman-Nya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. al-Ahzab: 21)
Pembaca budiman –rahimakumullah–, pada ayat yang pertama, Allah menjanjikan kepada Rasulullah dan kaum muslimin akan kemena­ngan Islam. Pada ayat yang kedua di atas Allah memerintahkan kita untuk mencontoh beliau saw dalam segala hal. Termasuk dalam mewujudkan kemenangan agama Islam. Sesuatu yang menjadikan generasi Rasulullah itu baik maka itu pula yang menjadikan umat belakangan akan baik.
Kalau kita cermati bahwa jalan beliau adalah dengan beberapa cara, di antaranya adalah, pertama: memperbaiki akidah dan pemurnian tauhid manusia. Rasulullah selama 13 tahun di Mekkah menyibukkan diri dengan dakwah kepada tauhid dan tidak kepada yang lainnya, walaupun para sahabatnya ada yang disiksa atau bahkan dibunuh. Saat itu Rasulullah tidak memiliki daya kecuali hanya mengatakan kepada keluarga Yasir: “Sabarlah wahai keluarga Yasir sesungguhnya balasan bagi kalian adalah surga.”
Dan beliau tidak memerintahkan balas dendam dan tidak pula berperang karena kondisi umat Islam masih lemah.
Kedua: Dengan menciptakan kondisi aman dan memanfaatkan untuk lebih giat dalam mendakwahkan Islam dengan potret aslinya, sebagaimana yang Allah firmankan dan Rasulullah praktikkan serta ajarkan kepada para sahabat. Karena kekuatan Islam ada pesonanya yang indah dan hujjah serta dalil yang kuat. Itu semua akan menyebabkan manusia tertarik dan berbondong-bondong masuk Islam, sebagaimana terjadi pada saat Perjanjian Hudaibiyyah yang bisa disimak pada rubrik manhaj.
Para pembaca budiman, pada edisi kali ini, disamping materi manhaj yang menarik, kita juga mengangkat materi-materi lain yang penting seperti akidah, ibadah terkait bulan Dzulhijjah, dll. yang mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan amal shalih.

Pena Redaksi

Tanya Jawab: Memperlakukan Lebih dari Sekedar Mahram?

 

FADHAIL:Menyambut 10 Hari Pertama Bulan Dzulhiijjah
Oleh: Askar Wardhana, Lc

Tafsir : Tafsir Surat al Baqarah 196-197 Oleh: Andi Fahmi, Lc.

NASIHAT:Dua Jenis Wanita
Oleh: Abdurrahman Hadi, Lc.

IBADAH: Berkurban Sesuai Tuntunan Oleh: Abdurrahman Hadi, Lc.

Adab: Adab Masuk Mekkah dan Madinah
oleh: Musta’in, Lc.

Kamus Islami:
Pengertian :
1. Haji
2. Haji Tamattu’
3. Haji Qiran
4. Haji Ifrad
5. Talbiyah
6. Miqat

Oleh: Abdul Basith, Lc.

FATAWA:
1. Wajibkah haji bagi orang yang punya tanggungan hutang?
2. Apa hukumnya orang yang melakukan umrah namun dia melampaui miqat dan tidak memulai ihram dari miqat tersebut?
3. Bagaimana apabila ketika seseorang melakukan thawaf lalu dikumandangkan iqamat shalat, apakah dia mengulangi thawaf dari awal?
4. Apakah wanita yang melakukan ihram diperbolehkan memakai sarung tangan dan kaos kaki?
5. Orang yang sedang melaksanakan haji lalu melakukan kemaksiatan, apakah pahala hajinya berkurang?

(Fatawa al-‘Aqidah wa Arkanil Islam, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin) Diterjemahkan oleh: Abdul Basith, Lc.

FIKIH: Fikih Praktis Shalat Ghaib
oleh: Nur Cholis, S.Pd.I

BAHASAN UTAMA: Perdamaian Jalan Menggapai Kemenangan
oleh: Abdurrahaman Hadi, Lc.

AKIDAH: Pelajaran Akidah dari Ibadah Haji
oleh: Hermawan, Lc.

FAWAID: Aku Tidak Peduli Selama Aku Terbunuh dalam Keadaan Muslim

oleh: Abu Hasan Arif
Segera dapatkan majalah ini via SMS ke 0817 520 3992

Majalah Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah Edisi 82 (Edisi Khusus Ramadhan)

Cover Majalah Islami Adz-Dzakhirah Al-Islamiyyah Edisi 82 Tahun 1434 / 2013

Cover Majalah Islami Adz-Dzakhirah Al-Islamiyyah Edisi 82 Tahun 1434 / 2013

Daftar Isi:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, amma ba’du:
Pembaca yang budiman, di antara nama Allah yang mulia adalah al-Hakim (Maha Bijaksana), Dia memilih apa yang dikehendaki-Nya. Di antara manusia ada hamba pilihan-Nya yaitu para Nabi, para Rasul, Ulul ‘azmi, Khalilaini (dua kekasih-Nya yaitu Ibrahim dan Muhammad), kemudian dari keduanya Allah pilih lagi Rasulullah, Sayyidul ‘awwaliin wal al-Akhiriin, begitupula Allah memilih para sahabat. Allah juga memilih di antara waktu-waktu dalam setahun, yaitu hari Jum’at, sepuluh hari pada bulan Dzulhijjah, bulan-bulan Haram, dll. dan Allah telah mengisyaratkan hal tersebut dalam Firman-Nya yang artinya: “Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang dikehendaki-Nya.” (QS. al-Qashash [28]: 68) Pembaca yang budiman, di antara bulan pilihan-Nya juga adalah Ramadhan yang sekarang telah menatap kita, bulan yang telah lama kita nanti-nantikan kedatangannya. Akan tetapi, ada satu hal yang hendaknya penjadi perhatian kita semua, bahwa suatu ibadah itu diterima Allah jika sesuai dengan syari’at Islam sedang ibadah tidak akan sesuai tuntunan (syari’at) kecuali apabila didasari dengan ilmu agama Allah , al-Qur`an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita semua adalah berilmu sebelum berucap dan berbuat termasuk dalam hal ibadah pada bulan yang mulia ini.
Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat edisi khusus Ramadhan–Syawwal, kami berusaha menyuguhkan materi-materi
sebagai panduan dalam beribadah di bulan yang mulia ini secara tuntas, walaupun sebenarnya kami telah menambah jumlah halaman,ternyata tetap saja masih banyak materi yang harus ngantri tahun depan. Maka kami katakan: مَا لَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لَمْ يُتْرَكْ بَعْضُهُ , (Apa yang tidak mungkin dicapai semuanya, tidak lantas ditinggalkan sebagiannya),
sehingga harapan kami mudah-mudahan suguhan sederhana ini merupakan ilmu yang bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin dan menjadi bekal dalam mengarungi lautan kebaikan di bulan nan berkah.
وَصَلَّى اللَّهُ وَ سَلَّمَ وَ بَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ
وَالسَّلَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ
Pena Redaksi

Tanya Jawab: jika
seorang yang puasa wajib (Ramadhan) tidak makan sahur karena ketiduran, apakah puasanya sah?

FADHAIL: Ramadhan Bulan Doa
Oleh: Muhammad Chusnul Yaqin M.Pd.I.

ADAB: Bagaimana Membaca al-Qur’an?
Oleh: Abu Hasan Arif

NASIHAT: Polemik Penentuan Awal Ramadhan & Syawwal Beserta Solusinya
Oleh: Abdurrahman Hadi, Lc.

IBADAH: Pernak-Pernik Shalat Tarawih Oleh: Askar Wardhana, Lc

KAMUS ISLAMI: Makna kata: “shiyam atau shaum”, “Hilal”, “mathali'”, “Qiyamul Lail”, “Qiyam Ramadhan”, “Shalat Tarawih”, “I’tikaf”,”Fidyah”
oleh: Abdul Basith, Lc.

KOREKSI: Kesalahan-kesalahan di Bulan Ramadhan
Oleh: Fadlan Fahamsyah Lc.

FATAWA:
Bagaimana hukum suntik di Siang Hari Bulan Ramadhan
Bagaimana hukum mengakhirkan qada` puasa sampai datang Ramadhan berikutnya?
Bagaimana hukum membayar zakat fitri untuk orang yang berada di luar daerah? 
Bagaimana hukum tidak puasa karena kerja berat?
Apa onani membatalkan Puasa?
Bagaimana hukum menonton TV ketika puasa?
(Fatawa Manar al-Islam, 2/338-339, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin)

FAWAID: Mengenal Lebih Dekat Malam Lailatul Qodar
oleh: Hermawan, Lc

FIKIH: Mereka yang mendapat udzur di Bulan Ramadhan dan Konsekuensinya
oleh: Fadlan Fahamsyah, Lc. dan Abdurrahman hadi, Lc.

FAEDAH: Faedah Seputar Ramadhan dan Puasa
oleh: Muhtar Arifin, Lc.

SYAIR: Lailatul Qodar

Segera dapatkan majalah ini via SMS ke 0817 520 3992

Majalah Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah Edisi 81

edisi 81
Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wa sallam para Sahabatnya dan peniti jejaknya sampai hari kiamat, amma ba’du:
Pembaca yang budiman, semua manusia pasti mendambakan kebahagiaan, akan tetapi untuk meraihnya, mereka menempuh beraneka ragam cara, sebagian ada yang dengan cara mengumpulkan harta sebanyak mungkin, ada yang dengan wisata dan rekreasi, ada yang malah menempuhnya dengan cara berbuat zina, makan dan minum yang diharamkan oleh agama, seperti narkoba, sabu-sabu, dll. Begitu pula ada yang memperebutkan kursi kekuasaan. Semua itu, walaupun dipandang oleh manusia sebagai sumber kebahagiaan, pada hakikatnya itu adalah kebahagiaan yang semu. Adapun sumber kebahagiaan yang hakiki adalah apa yang diberitakan Allah Subhanahu wat’ala, Tuhannya manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wat’ala yang menciptakan manusia, maka Dia pula yang paling mengetahui sumber kebahagiaan yang hakiki tersebut. Allah Subhanahu wat’ala dalam al-Qur`an dan rasul-Nya dalam Sunnahnya telah banyak menjelaskan permasalahan agung ini, di antaranya adalah Firman Allah Subhanahu wat’ala:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS.an-Nahl [16]: 97)

Untuk mengetahui pembahasan ini, silahkan simak tema utama kita kali ini dengan judul Tiga Pilar Kebahagiaan. Tidak lupa pula kami sajikan materi-materi menarik lainnya. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal shalih.
Wa shallallahu ala Nabiyyina Muhammad Wa ‘ala alihi wa shahbihi wa sallam.

Daftar Isi:

Pena Redaksi

Tanya Jawab: Hukum Tawasul

 

FADHAIL: Menjadikan Umur Kita Lebih Berkah
Oleh: Askar Wardhana, Lc.

TAZKIYATUN NUFUS: Agar Tetesan Air Mata Menjadi Pahala
Oleh: Fadlan Fahamsyah, Lc

FAWAID: Kaidah dan Faedah Seputar Dzikir
Oleh: Abdurrahman Hadi, Lc.

Khotbah: Tiga Pilar Kebahagiaan: Syukur, Sabar, Istighfar Prof. Dr. Syaikh Abdurrazzaq bun Abdul Muhsin al-Badr diterjemahkan oleh Muhammad Sulhan Jauhari, Lc.

MUTIARA HADITS: Hadits Niat Terjemahan dari Fathu al-Qawwi al-Matin, Karya Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad

MANHAJ: Tauhid Dakwah Prioritas Oleh: Hermawan, Lc.

NASIHAT:Bagaiamana Kita Membaca Sejarah Oleh: Abu HAsan Arif

FATAWA:
Adakah Zakat Mobil Pribadi?
Apa Hukumnya seorang istri mengunjungi tetangga tanpa sepengetahuan suami?
Kapan disyariatkan shalat ghaib?
Apa hukumnya berdiri ketika kencing?
Wajibkah shalat bagi orang yang pingsan?
Apa hukmnya melaknat syaitan?

SYAIR: Menyongsong Surga dengan Bekal Takwa

Segera dapatkan majalah ini via SMS ke 0817 520 3992